Ένα ολοκληρωμένο demo του Xbox One, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται η άμεση μεταγωγή, τo βιομετρικό sign-in, Live TV, Skype, το in-game DVR, το OneGuide και πολλά άλλα.