Όροι Χρήσης

Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του δικτυακού μας τόπου (www.MyXbox.gr) οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών μας και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται και παραχωρεί τη συγκατάθεσή του. Οι ακόλουθοι όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του δικτυακού μας τόπου.

Το MyXbox.gr (δικαιούχος) δύναται οποιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις, οι επισκέπτες/χρήστες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση εικάζεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από την επίσκεψη/χρήση του δικτυακού μας τόπου.
Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
Το σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού μας τόπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κειμένων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων όπως ενδεικτικά υλικό εταιρειών ανάπτυξης ηλεκτρονικών παιχνιδιών, η χρήση του υλικού αυτού είναι εγκεκριμένη από τις εν λόγω εταιρείες στα πλαίσια της ενημερωτικής παρουσίασης των προϊόντων τους. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά η περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του δικαιούχου.
Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπονται τα παρακάτω:
• Μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης.
• Διαμοιρασμός τμημάτων ύλης, κείμενο/φωτογραφίες σε κοινωνικά δίκτυα όπως ενδεικτικά Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn ή παρεμφερούς λειτουργίας σελίδες. Οι επισκέπτες/χρήστες μπορούν να διαμοιράζουν το περιεχόμενό μας απλά κάνοντας κλικ στα σχετικά εικονίδια είτε να το πράττουν χειροκίνητα επισκεπτόμενοι το κοινωνικό δίκτυο της αρεσκείας τους.
• Μεμονωμένη αντιγραφή και ανάρτηση τμήματος περιεχομένου σε ηλεκτρονικές σελίδες συζητήσεων (forum) με απαραίτητη την αναγραφή της ηλεκτρονικής διεύθυνσης (URL) της πηγής ακολούθως της τμηματικής ανάρτησης.
Oι παραπάνω επιτρεπόμενες πρακτικές δεν σημαίνουν καθ’ οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Ό,τι άλλο περιλαμβάνεται στις ηλεκτρονικές σελίδες του δικτυακού μας τόπου και αποτελεί κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ανάγεται στη δική τους ευθύνη και ουδόλως έχει να κάνει με τον δικό μας δικτυακό τόπο, παρόλα αυτά για την προστασία των συμφερόντων τρίτων, ρητά ενδεδειγμένο κείμενο τρίτων ή φωτογραφικό υλικό (π.χ. screenshots ηλεκτρονικών παιχνιδιών, character artwork, packshots, product shots κλπ) απαγορεύεται να αναδημοσιευτούν καθ’ οποιονδήποτε τρόπο.

Υποχρεώσεις επισκέπτη/χρήστη
Ο επισκέπτης/χρήστης του δικτυακού μας τόπου οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του δικτυακού μας τόπου. Επίσης, οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια, ευγενικά και διακριτικά κατά τη διάρκεια επίσκεψής του και χρήσης του δικτυακού μας τόπου, ενώ απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων που αντίκεινται στον κώδικας συμπεριφοράς χρηστών internet. Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στο δικτυακό μας τόπο απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον επισκέπτη/χρήστη ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης.

Περιορισμός ευθύνης
Ο δικαιούχος, χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη του δικαιούχου για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη/χρήστη εξ αφορμής αυτής της χρήσης του δικτυακού μας τόπου. Οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες παρέχονται “ως έχουν”, χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, τις οποίες όλες ρητά αρνείται ο δικαιούχος.
Ο δικαιούχος σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή των υπηρεσιών και του περιεχομένου, είτε πρόκειται για το δικτυακό του τόπο, είτε για κάποιο άλλο site ή server μέσω των οποίων λαμβάνετε το περιεχόμενο του. Παρόλα αυτά o δικαιούχος καταβάλει προσπάθεια προκειμένου ο δικτυακός τόπος να είναι ελεύθερος από “ιούς” ή άλλο κακόβουλο λογισμικό.

Αποκλεισμός συμβουλών
Οτιδήποτε παρέχεται στους επισκέπτες/χρήστες μέσω του δικτυακού μας τόπου δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιαδήποτε πράξεως αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των επισκεπτών/χρηστών να αξιολογήσουν ό,τι τους παρέχεται και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε δικής μας ευθύνης.

Δεσμοί (links) προς άλλα sites
Ο δικτυακός μας τόπος δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω δεσμών (hyperlinks) ή διαφημιστικών banner, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη/χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουμε ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στην ευθύνη των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου και οφείλετε να απευθύνεστε. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των χρηστών μας και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οποιαδήποτε μορφής δέσμευση για οποιονδήποτε.

Cookies
Ο δικτυακός μας τόπος δύναται να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη ορισμένων σελίδων και υπηρεσιών π.χ. ενημερωτικά δελτία, προσωποποίηση εμφάνισης, χρήσης ηλεκτρονικού καταστήματος κλπ. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σύστημα πχ ηλεκτρονικό υπολογιστή, τάμπλετ, έξυπνο τηλέφωνο κλπ του κάθε επισκέπτη / χρήστη, αλλά δεν μας επιτρέπουν να λαμβάνουμε γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του επισκέπτη / χρήστη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την αναγνώριση και τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων σελίδων και υπηρεσιών του δικτυακού μας τόπου, για στατιστικούς λόγους, για λόγους marketing καθώς και για την ανάλυση του σχεδιασμού και της αποτελεσματικότητας του δικτυακού τόπου. Ο επισκέπτης / χρήστης μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες σελίδες και υπηρεσίες του δικτυακού τόπου είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί να γίνεται χρήση cookies για την αναγνώριση του, μπορεί να μην έχει περαιτέρω πρόσβαση στις σελίδες και υπηρεσίες αυτές και οφείλει να μην τις χρησιμοποιεί ή απλά να μην μπορούν να αποθηκευτούν κάποιες ενέργειες του.

Σχολιασμός/Αρθρογραφία
Στο δικτυακό μας τόπο είναι δυνατή η διενέργεια σχολιασμού, συνομιλιών ή δημιουργία άλλου υλικού (όπως ενδεικτικά, μη περιοριστικά κειμένων) με βάση τους όρους που υπαγορεύει ο κώδικας συμπεριφοράς χρηστών internet. Οι συνομιλίες αυτές πρέπει να διέπονται από ευπρέπεια, ευγένεια και διακριτικότητα και να μην προσβάλλουν ή θίγουν καθ΄ οποιονδήποτε τρόπο πρόσωπα (νομικά ή φυσικά) και καταστάσεις. Οι απόψεις και αντιλήψεις που εκφράζουν οι επισκέπτες / χρήστες μέσω αυτού του τρόπου σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι υιοθετούνται από το δικτυακό μας τόπο. Αποτελούν αποκλειστικά προσωπικές τους αντιλήψεις, γεννούν γι’ αυτούς δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και την αποκλειστική ευθύνη φέρουν αυτοί που κάθε φορά τις διατυπώνουν. Ενδεχόμενη παράβαση των παραπάνω όρων δίνει στο δικτυακό μας τόπο τη δυνατότητα να αποκλείσει κάποιον επισκέπτη / χρήστη από τη συγκεκριμένη υπηρεσία.
Ενδεικτικά απαγορεύονται αναρτήσεις που θίγουν τα ανθρώπινα δικαιώματα (ή άλλων οργανισμών) ή και χαρακτηρίζουν αρνητικά οποιαδήποτε ομάδα ατόμων με βάση οποιοδήποτε χαρακτηριστικό γνώρισμα ή συμπεριφορά. Επίσης απαγορεύονται αναρτήσεις μη σχετικού διαφημιστικού περιεχομένου ή αναρτήσεις που περιλαμβάνουν διαφημιστικούς συνδέσμους (links) εκτός και αν επιτραπεί με άδεια από τον δικαιούχο.
Τέλος απαγορεύονται αναρτήσεις σχολίων με θεματολογία θρησκευτικού / πολιτικού ή άλλου αμφιλεγόμενου χαρακτήρα.
Το σύστημα σχολιασμού, το σύστημα συζητήσεων (forum) και το διαχειριστικό της αρχικής σελίδας επιτρέπει αναρτήσεις κειμένου ή και φωτογραφικού υλικού (από τους χρήστες απευθείας, ή έμμεσα μετά από έγκριση κάποιου υπεύθυνου αυτού του τομέα). Με την ανάρτησή ο επισκέπτης / χρήστης βεβαιώνει πως το υλικό αυτό είναι δικής του πνευματικής ιδιοκτησίας ή κατέχει την γραπτή άδεια τρίτου κατόχου και ενεργεί με την άδειά του ή πως η ανάρτηση καλύπτεται από γενική άδεια του δικαιούχου για λόγους ενημέρωσης του κοινού όπως πχ φωτογραφίες ηλεκτρονικού παιχνιδιού σε δελτίο τύπου. Η πνευματική ιδιοκτησία παραμένει στον επισκέπτη / χρήστη (ή τρίτο που το παρέχει την άδεια ανάρτησης), παρέχεται όμως μια αμετάκλητη, μη περιοριστική άδεια προς τον δικαιούχο του δικτυακού τόπου να την αναπαράγει / αναμεταδίδει / εκμεταλλεύεται καθ οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένου και εμπορικού, ακόμη και αν ο επισκέπτης / χρήστης προβεί εκ τον υστέρων σε διαγραφή (ή αίτημα διαγραφής) του σχολίου ή της ανάρτησης.

Ψηφοφορίες / Έρευνες
Η παρεχόμενη από το δικτυακό μας τόπο υπηρεσία “ψηφοφορίας/έρευνας” δίνει τη δυνατότητα σε όσους από τους επισκέπτες / χρήστες το επιθυμούν να ψηφίζουν / απαντούν σε ερωτήματα που διατυπώνονται και προκύπτουν από θέματα σχετικά με την ύλη και όχι μόνο του δικτυακού τόπου. Όλες ανεξαιρέτως οι απαντήσεις καταγράφονται και αφού αναλυθούν, οδηγούν σε συμπεράσματα που απεικονίζουν τη θέση της κοινής γνώμης και αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του δικτυακού μας τόπου. Ο δικαιούχος δύναται να καθορίζει όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής στη ψηφοφορία / έρευνα και διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της ψηφοφορίας.

Προστασία προσωπικών δεδομένων
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη του δικτυακού μας τόπου διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις τόσο του Αγγλικού Δικαίου.
Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγει ο δικτυακός μας τόπος είναι τα ακόλουθα: Εικονικό όνομα – Ψευδώνυμο χρήστη και άβαταρ (μικρή φωτογραφία), Διεύθυνση IP, Ε-Mail *
* Στην λειτουργία σχολιασμού εάν επιθυμεί να σχολιάσει με το “Όνομα” (ή ψευδώνυμο) και “Email”. Σε περίπτωση σχολιασμού μέσω ταυτότητας τρίτης υπηρεσία όπως ενδεικτικά Facebook / Twitter δεν καταγράφεται η διεύθυνση email του επισκέπτη / χρήστη αλλά μόνο το όνομα χρήστη της τρίτης υπηρεσίας (πχ Facebook) και η διεύθυνση IP. Στην περίπτωση χρήσης τρίτης υπηρεσία καταγράφεται το άβαταρ που ο επισκέπτης / χρήστης χρησιμοποιεί στην τρίτη υπηρεσία (π.χ. εικόνα προφίλ Facebook) ως συνοδευτικό του σχολίου του.
Εκ των ανωτέρω στοιχείων μόνο το άβαταρ και όνομα δημοσιεύεται σε τρίτους μαζί με το σχόλιό του ή αν ο ίδιος ο επισκέπτης / χρήστης το επιθυμεί, δημοσιεύεται και η αγαπημένη του ή προσωπική σελίδα εφόσον προαιρετικά την καταχωρίσει. Σε περίπτωση χρήσης υπηρεσίας τρίτου όπως ενδεικτικά Facebook εμφανίζεται σύνδεσμος προς το προσωπικό του προφίλ στην τρίτη υπηρεσία.
Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές), αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας. Ο δικτυακός μας τόπος διατηρεί αρχεία με τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών του.
Επιπλέον, στην περίπτωση των “δεσμών” (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους, ο δικτυακός μας τόπος δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.
Σε κάθε περίπτωση πάντως ο επισκέπτης / χρήστης του δικτυακού μας τόπου έχει τη δυνατότητα αφού επικοινωνήσει μέσω της φόρμας επικοινωνίας να ενημερωθεί για την ύπαρξη (ή μη) του προσωπικού του αρχείου και να ζητήσει τη διαγραφή, διόρθωση ή αλλαγή του.
Ανήλικοι έχουν πρόσβαση στο δικτυακό μας τόπο. Αποτρέπουμε με τους παρόντες όρους τον σχολιασμό αναρτήσεων από ανηλίκους εκτός και αν υπάρχει η συγκατάθεση των γονέων / κηδεμόνων τους. Παρακαλούμε γονείς και κηδεμόνες να ελέγχουν και καθοδηγούν τους ανήλικους σχετικά με την χρήση του δικτυακού τόπου. Αν είστε γονέας ή κηδεμόνας κάποιου ανήλικου σχολιαστή και δεν συμφωνείτε με κάποια ανάρτηση του, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας για την άμεση διαγραφή του σχολίου.

Αποζημίωση
Ρητά συνομολογείται διά της παρούσης ότι σε περίπτωση που ασκηθεί κατά του δικτυακού μας τόπου οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής δική σας παράβαση, αναλαμβάνετε την υποχρέωση αφενός να παρέμβετε στη σχετική εγερθείσα διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσετε το δικτυακό μας τόπο στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.
Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι
Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Αγγλικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος.
Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
Καμία τροποποίηση των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.
Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής της εν λόγω σύμβασης είναι τα Δικαστήρια Αγγλίας.

Τελευταία Ενημέρωση: 25 Μαΐου 2018