Ο μήνας καταφθάνει, με τέσσερα νέα games να έρχονται να προστεθούν στους τίτλους του προγράμματος Games with Gold. Μην ξεχάσετε να τα ξεκλειδώσετε, ώστε να έχετε πρόσβαση στο μέλλον 🙂

Όλα τα games ‘παίζουν’ στην οικογένεια Xbox – Xbox One, Xbox One X και Xbox Series X|S. Τα δύο πρώτα είναι Xbox One τίτλοι, ενώ τα Saints Row και Stacking είναι από την κληρονομιά του Xbox 360.

  • 1-31 Δεκεμβρίου: The Raven Remastered
  • 16 Δεκεμβρίου – 15 Ιανουαρίου: Bleed 2
  • 1-15 Δεκεμβρίου: Saints Row: Gat out of Hell
  • 16-31 Δεκεμβρίου: Stacking

The Raven Remastered
From the creators of the Book of Unwritten Tales-series, play as Constable Anton Jakob Zellner in 1964 London, who is on the hunt for the legendary master thief, The Raven. Classic murder mystery locations, high quality acting, and a compelling cast of characters are featured in a thrilling, crime story whodunit where everyone has something to hide, and the Raven is always one step ahead!

Bleed 2
As the pink-haired heroine, Wryn, defend the world from an invading force of villains in seven intense levels with over twenty-five boss battles. Master the art of air-dodging and take down a relentless barrage of bad guys in this furiously fun and fast-paced action-shooter and help Wryn live up to her title as the Greatest Hero of All Time!

Saints Row: Gat out of Hell
Play as fan favorites Johnny Gat and Kinzie Kensington as they tear apart the underworld in a quest to save the soul of the Boss. Shenanigans ensue as they wage war against the Prince of Darkness, using an arsenal of underworld-themed weapons, and soar through the air on fallen angel’s wings, in this over-the-top open-world playground.

Stacking
Hep Charlie Blackmore, the world’s tiniest Russian stacking doll, embark on an adventure to rescue his family from the nefarious industrialist, The Baron. Explore a vintage world inhabited by living Russian dolls and jump inside them to use their special abilities to solve a wide variety of riddles and challenges, in this imaginative 3rd-person puzzle adventure game.