Από σήμερα θα αρχίσει σταδιακά η κυκλοφορία του τρίτου patch για το Assassin’s Creed: Unity, το οποίο σύμφωνα με την Ubisoft θα διορθώσει πάνω από 300 θέματα του τίτλου.

Ένα τέταρτο patch βρίσκεται ήδη υπό ανάπτυξη, και το περιμένουμε να καταφθάσει μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Ουσιαστικά το σημερινό patch θα περιλαμβάνει τα εξής:

Stability and Performance

 • Fixed numerous random crashes in Campaign and Co-op modes
 • Fixed specific framerate drops
 • Improved task scheduling
 • Tweaked performance for Reach High Points (Synchronization)

Gameplay (Navigation, Fight and Stealth)

 • Fixed various navigation issues where players could get stuck
 • Fixed various haystack issues
 • Fixed various cover issues
 • Fixed various camera issues
 • Fixed various animation issues
 • Fixed various Booster issues

AI & Crowd

 • Fixed various animation issues
 • Fixed various detection issues
 • Fixed various crowd station issues (bonfires)

Matchmaking, Connectivity and Replication

 • Fixed various matchmaking issues
 • Fixed various host migration issues (hand-off occurs more smoothly)
 • Fixed join-in-progress issues
 • Fixed various replication issues between host and clients
 • Fixed various issues in the My Club menu

Menus and HUD

 • Fixed various menu issues and pop-up overlap issues
 • Fixed Mission objective & updating issues
 • Fixed issues in customization menu
 • Fixed some localization inconsistencies in menus
 • Fixed some issues in the credits

Mission Tweaks (Campaign, Co-op and Side Content)

 • Fixed various low-repro walkthrough breaks
 • Fixed various NPC navigation issues
 • Fixed inconsistencies in some missions

World and 3D

 • Adjusted various collisions and navigation mesh issues

Progression and Difficulty

 • Adjusted various Community Event rewards