Και για την ακρίβεια, stress test, που επικεντρώνεται στο πώς το παιχνίδι θα κάνει scale για να ανταποκριθεί στο – πάντα κρίσιμο – launch window με την κυκλοφορία του τίτλου, στις 20 Μαρτίου.

We’ll be running a Scale Test from February 16th at 10 AM GMT to February 18th at 10 AM GMT. The objective is different from our usual tests so there’s no need for you to focus on feature feedback or bugs! Instead, all you need to do is play as much as you can over the weekend to help us test how we scale and ultimately give you the best experience for launch.