Το μεγαλύτερο μέχρι στιγμής update έγινε στο Gears 5, με το 5ο Operation να είναι πλέον διαθέσιμο – θυμίζουμε ότι το Gears 5 είναι και Optimised for Series X|S, οπότε ένας ακόμα λόγος να χωθούμε. 🙂

Το Operation 5 προσθέτει επτά χαρακτήρες, πέντε χάρτες, 13 νέα achievement, ενώ έχουμε και την επιστροφή ενός όπλου, του Schorcher. Παράλληλα το update προσθέτει βελτιώσεις και διορθώσεις σε τεχνικό επίπεδο.

Το trailer του Operation 5 (18+, οπότε απαιτεί Age Verification)

Five Maps

Operation 5 features five maps: two completely new and three classic updates.

  • New Maps: In Nexus, players will fight amongst rivers of Imulsion in this Locust stronghold deep under Mount Kadar. Regency is set high above the clouds inspiring both awe and fear.
  • Classic Maps: Three favorite maps from the original Gears of War trilogy make their return. Gears of War staples Gridlock and Clocktower join the list, as does River, a classic Gears of War 2 map.
Nexus
Regency

Separated Characters and Classes in PvE

A major overhaul to Horde and Escape has separated characters from classes. Now you can pair any character with any class, even characters that were previously not available in Horde or Escape. Want to create an all-Marcus super squad? Now you can! Choose your character, choose your class and dominate the Swarm.

Seven Characters

All seven characters joining the roster this Operation are callbacks to the Locust War. Dizzy Wallin and Tai Kaliso face off against the deadly Skorge from Gears of War 2. Anya Stroud takes on the Lambent Drone, Lambent Grenadier and Lambent Theron Guard from Gears of War 3. Pick up Dizzy, Tai, Anya and Skorge as part of the Operation 5 bundle.

New Achievements

No update is complete without Achievements, so complete these 13 new ones for 80 Gamerscore.

NameDescriptionGamerscore
Class ActReach level five on any one Assault, one Tank and one Support5
The Centaur SetMax out each of the Anchor, Gunner, Pilot, Veteran, Brawler classes10
A Gear of many TalentsComplete a Versus match in each of Regency, River, Nexus, Clocktower, and Gridlock5
Exterminating the HollowGet 100 eliminations in Nexus5
Places to go, monsters to killWin a Ranked match in each of Regency, River, Nexus, Clocktower, and Gridlock10
So there’s the heroCollect one Heroic skin5
Didn’t want to look too civilizedCollect 20 Epic character skins5
Ben would have loved this thingGet an elimination with the Scorcher5
Solid GoldBeat the Gold Time in a Featured Escape5
Such carnageGet 400 GP in a Ranked match from eliminations5
Break them. Brutalize them.Get 100 GP in a Ranked match from ring breaks5
You’ve got character, kidOwn 50 character skins5
Gun CollectorOwn 360 weapon skins10