Η 343 Industries προχώρησε στη δημοσίευση των achievements του Halo 4, έτσι ώστε να πάρουμε μια γεύση από το τι θα πρέπει να περιμένουμε από το βαθμό πρόκλησης του τίτλου.

Ενδέχεται κάποια από αυτά να αποκαλύψουν μέρος της ιστορίας του Halo 4, οπότε διαβάστε παρακάτω με ιδιαίτερη προσοχή.

 • Dawn – Complete Mission 1 on any difficulty (10G)
 • Requiem – Complete Mission 2 on any difficulty (10G)
 • Forerunner – Complete Mission 3 on any difficulty (10G)
 • Infinity – Complete Mission 4 on any difficulty (10G)
 • Reclaimer – Complete Mission 5 on any difficulty (10G)
 • Shutdown – Complete Mission 6 on any difficulty (10G)
 • Composer – Complete Mission 7 on any difficulty (10G)
 • Midnight – Complete Mission 8 on any difficulty (10G)
 • Wake up John – Complete the Campaign on Normal or harder (20G)
 • I Need a Hero – Complete the Campaign on Heroic or harder (40G)
 • The Legend of 117 – Complete the Campaign on Legendary difficulty (70G)
 • Lone Wolf Legend – Complete the Campaign solo on Legendary difficulty (90G)
 • Skullduggery – Complete any Campaign mission with 3 or more Skulls on Heroic or harder (15G)
 • Bropocalypse – Complete any Campaign mission co-operatively on Heroic or harder (10G)
 • Bromageddon – Complete the Campaign co-operatively on Heroic or harder (40G)
 • Contact the Domain – Find a Terminal in the Campaign (10G)
 • Terminus – Find all of the Terminals in the Campaign (50G)
 • Digging up the Past – In Mission 1, find and access Chief’s record (20G)
 • Midnight Launch – In Mission 2, get significant air in the Warthog at midnight (20G)
 • This is my Rifle, this is my Gun – In Mission 3, carry a UNSC weapon all the way through on Heroic or harder (20G)
 • Bros to the Close – Make it through Mission 4 without one preventable Marine death on Heroic or harder (20G)
 • Mortardom – In Mission 5, hijack a Wraith and use it to kill at least four enemy Wraiths on Heroic or harder (20G)
 • Explore the Floor – In Mission 6, trick or force a Hunter to fall to his demise (20G)
 • Give Him the Stick – In Mission 7 in solo Campaign, take out both Hunters using only the Sticky Detonator (20G)
 • Chief, Smash! – In Mission 8, kill 3 Crawlers in one hit with the Gravity Hammer (20G)
 • Not Some Recruit Anymore – Rank up your Spartan-IV to SR-5 (15G)
 • Movin’ on Up – Rank up your Spartan-IV to SR-20 (30G)
 • I ♥ Red vs Blue – Win 5 War Games matchmaking matches (10G)
 • The Dongblainer – Win 20 War Games matchmaking matches (30G)
 • Operation Completion – Complete a Spartan Ops Mission on any difficulty (15G)
 • A Legendary Episode – Complete all chapters in Spartan Ops Episode 1 on Legendary difficulty (40G)
 • Dedicated to Crimson – Complete all chapters in the first 5 episodes of Spartan Ops on any difficulty (80G)
 • Crimson Alone – Complete a Spartan Ops chapter solo on Legendary (20G)
 • Roses vs Violets – Find one of the RvB Easter Eggs in Spartan Ops (20G)
 • Rescue Ranger – Save at least one Marine in Chapter 3 of Episode 2 of Spartan Ops on Heroic or harder (20G)
 • Knight in White Assassination – Assassinate a Knight in any Spartan Ops mission (20G)
 • What Power Outage? – Complete Chapter 4, Episode 5 of Spartan Ops without losing a generator on Heroic or harder (20G)
 • No Easy Way Out – In Ch 1, Ep 5 of Spartan Ops survive all enemy waves during the defense on Normal or harder (20G)
 • The Challenged – Complete a Challenge (10G)
 • The Challenger – Complete 25 Challenges (20G)
 • Armorer – Change your Spartan’s armor in the Spartan Armor card (5G)
 • Badge – Change your Emblem in the Spartan ID card (5G)
 • PWND – Change your Service Tag in the Spartan ID card (5G)
 • What a Poser! – Change your Spartan’s pose in the Spartan ID card (5G)
 • The Cartographer – Create and save a Custom Map in Forge (5G)
 • Game Changer – Create and save a Custom Game type in War Games (5G)
 • Snapshot! – Save a Screenshot from the Theater (5G)
 • The Director – Save a Film Clip from the Theater (5G)
 • Sharing is Caring – Upload a File to your File Share (5G)