Διαθέσιμο είναι το update του MCC που προσθέτει την πλήρη υποστήριξη για τα Xbox Series X|S.

Το update φτάνει μέχρι και 42GB περίπου στην κονσόλα, ενώ φέρνει μια σειρά από άλλες αλλαγές και βελτιώσεις σε όλο το οικοσύστημα του MCC, συμπεριλαμβανομένου του cross-play μεταξύ Xbox/PC, της 4ης Season, ξεχωριστών ρυθμίσεων για τα video settings για κάθε τίτλο και καλύτερη διαχείριση των προχωρημένων ρυθμίσεων δικτύου από το Settings > Network tab. Αναλυτικά:

Υποστήριξη Xbox Series X|S:

Halo: The Master Chief Collection has been optimized to take full advantage of the Xbox Series X and Series S consoles. Below is a breakdown of the features available on Xbox Series X|S:  

 • Improved resolution 
  • Xbox Series X: 4K resolution at 60 or 120Hz in both single player and two player split screen modes 
  • Xbox Series S: 1080p resolution at 60 or 120Hz in both single player and two player split screen modes 
 • Both Xbox Series X and Series S will run similar “enhanced” graphics settings as PC 
 • Field of View (FOV) can be adjusted via a slider that ranges from 70 to 120 degrees 
  • Adjusting FOV requires the console to be set to 60Hz output, FOV will be locked to default value when the console is set to 120Hz output 
 • Several enhancements to the split screen experience 
  • Four player splitscreen runs at 60 frames per second (FPS) 
  • Reduced or removed performance throttles from the original titles 
 • In-game high dynamic range (HDR) options have been added to the Settings menu 
 • Quick Resume and Smart Delivery are supported 

New Features

 • Halo 4 is now available on PC! 
  • Halo 4’s Forge mode now includes “Thorage” content – this means new features, a higher budget, dozens of new items, and more 
  • Per-piece armor customization and “global” weapon skins for all loadouts are now available on all platforms as well 
  • PC players can now jump into Cross-Game Playlists in Campaign 
 • Crossplay and input-based matchmaking for multiplayer are now available on both Xbox and PC 
  • While players will be prompted to select their preferred input device upon their first launch of the game, this option can also be changed at any time from Settings menu while in the Main Menu 
 • This update also brings Xbox Series X|S enhancements to the Collection 
 • Season 4 is here with 70+ new customization choices – including new nameplates, weapon and vehicle skins for Halo 3, and weapon skins for Halo 4! 
 • Interpolation improvements for Halo: Reach, Halo 2: Anniversary, and Halo 4 when running at 60+ FPS 
 • Player Emblems are now visible in gameplay for both Halo: Reach and Halo 4 
 • Video settings can now be set on a per-title basis in the Settings menu 
 • Players can now select their preferred servers in the Network tab of the Settings menu 
 • Text Chat has been improved with a new Text Chat Availability option and auto-moderation 

Resolved Issues

Global 
 • Players will no longer be returned to the main menu while loading into online multiplayer matches in Halo 3: ODST 
 • Unlocked customization items no longer appear locked while the Season menu’s data is being retrieved, this will reduce the occurrence of erroneous exclamation point notifications next to already unlocked items 
 • The Weapon Skin menu for Halo 3 will now accurately display the appearance of the highlighted weapon 
 • Nameplates in the Season Rewards menu are now the correct size and resolution 
 • The Magnum is now named correctly in both the Halo: CE and Halo 3 Customization menus 
 • Dare’s visor color is now consistent between the Halo 3: ODST Customization menu and in-game 
 • Various localization improvements have been implemented throughout the menus 
 • The “View Maps in this Playlist” menu now always displays a count of maps 
 • Fixed an issue where maps would often be duplicated or displayed incorrectly in the “View Maps in this Playlist” menu after matchmaking 
 • Added dynamic scaling to names on Challenge progress notifications to resolve text clipping issues 

Halo 4 

General 
 • Increased volume of the switch grenade audio cue, making it audible once more 
 • The amount of time needed to trigger the hold or toggle behavior of zooming in with a weapon has been adjusted 
 • The correct sound effect now plays when performing a melee attack on objects and walls 
Campaign 
 • Accessing a Terminal now plays the video in-game rather than the Halo Channel app 
 • The skybox in the mission “Reclaimer” has been upscaled and is now more clear 
Spartan Ops 
 • Spartan Ops Episodes now play in the menus rather than the Halo Channel app 
 • Added support for Spartan Ops to PvE challenges 
Multiplayer 
 • Weapon audio no longer cuts out after firing in the Sword Room on “Pitfall” 
 • The correct emblem is now shown when starting a Free-For-All match 
 • Custom emblems now appear on armor in gameplay 
 • Some maps are no longer brighter than normal when playing local split screen on Xbox One consoles 
 • Fixed an issue where shadows from forge objects were not displayed appropriately 
 • Fixed an issue where various toy objects such as Golf Balls and Dice would despawn almost instantly 
 • Fixed various issues where incorrect or duplicate power weapons were present in matchmaking 
 • Fixed an issue which led to instability and, sometimes, network disconnects from matches played on Forge maps 

Halo 3: ODST 

General 
 • Fixed an issue causing incorrect shadows to appear on some objects on Enhanced graphics 
Firefight 
 • Fixed an issue causing multiple sound events to fire instead of one, leading to repeated voice dialogue of covenant enemies and player actions 

Halo 3 

Multiplayer 
 • Improved how weapon skins on battle rifles appear in gameplay 
 • The multiplayer weapon “dirtying” strategy has been returned to MCC, realigning with legacy behavior 

Halo 2: Anniversary 

General 
 • The amount of time needed to trigger the hold or toggle behavior of zooming in with a weapon has been adjusted 
Forge 
 • Held objects now move smoothly when playing with framerates above 60 FPS 
 • Non-host players can now use the Toggle Rotation Axes function as expected 
 • The Edit Mode Controls window in the Pause menu now lists the binding for Toggle Rotation Axes 
 • Fixed an issue where ‘Toggle Rotation Axes’ displayed in English while in other localizations  

Halo: Combat Evolved

Campaign 
 • The “All According to Plan” Achievement can now be unlocked as expected 

Halo: Reach 

General 
 • The game will no longer freeze when a headset is unplugged during gameplay 
 • The correct emblem will now appear on the player’s armor in both cutscenes and gameplay 
 • Adjusted centered-crosshair viewmodel position to be more in line with the other titles 
 • Fixed various culling artifacts present on first person view models when crosshairs are centered 
Theater 
 • In Forge films, players will no longer appear stuck in place after editing an object’s coordinates 
Forge 
 • Non-host players can now use the Toggle Rotation Axes function as expected 
 • Fixed an issue where ‘Toggle Rotation Axes’ displayed in English while in other localizations