Κανόνες Αγγελιών

Οι παρακάτω κανόνες ισχύουν για όλες τις αγγελίες που δημοσιεύονται στο forum μας.

Οι αγγελίες

i. απαιτούν έγκριση πριν δημοσιευτούν, ενώ

ii. είναι κλειδωμένες ώστε να μην γίνονται ανοιχτά συζητήσεις που μπορεί να αποπροσανατολίσουν άλλα μέλη ή διαπραγματεύσεις δημόσια.

Αν θέλετε να αλλάξετε ή σβήσετε μια αγγελία σας απλά μπείτε στο www.MyXbox.gr/to/bay και δώστε μας το σχετικό σύνδεσμο και την αλλαγή που θέλετε να γίνει.

Οι αγγελίες δεν επιτρέπεται με οποιοδήποτε τρόπο να σχετίζονται με πειρατεία λογισμικού ή άλλου παράνομου ή μη εγκεκριμένου κώδικα. Στο ίδιο πλαίσιο οποιοδήποτε υλικό (hardware) επιτρέπει/προτρέπει τέτοια τροποποίηση/παραβίαση δεν επιτρέπεται («τσιπάκια», «αναβαθμίσεις» κτλ). Σε αυτό το θέμα δε θα είμαστε καθόλου ευέλικτοι – όπως σας σεβόμαστε, περιμένουμε και απαιτούμε να σεβαστείτε αυτό τον όρο. Δεν επιτρέπεται συνδιαλλαγή με προβληματικό/ελαττωματικό/μη λειτουργικό με οποιοδήποτε τρόπο υλικό (hardware).

Σε κάθε περίπτωση οι αγγελίες πρέπει να είναι απόλυτα σαφείς, στα Ελληνικά, με ξεκάθαρη αναφορά στην τιμή και στο ότι πρόκειται για μη πειραγμένο/original προϊόν καθώς και σε αγκύλες [ ] στην πλατφόρμα που «τρέχει» (πχ. [Xbox] Halo 2). Συναλλαγές μέσω τραπέζης ή πολλαπλές αγγελίες από τον ίδιο χρήστη δεν είναι αποδεκτές.

Εάν η αγγελία σας πλέον δεν ισχύει είτε γιατί πωλήθηκε το αντικείμενο σας είτε γιατί κάτι άλλαξε παρακαλείστε να ενημερώσετε στο MyXbox.gr/to/bay για την διαγραφή της. Με αυτόν τον τρόπο και εσείς δεν θα λαμβάνετε μηνύματα για μια προηγούμενη αγγελία σας και το thread θα είναι ”καθαρό” και ”φρέσκο”. Όλες οι αγγελίες διαγράφονται 3 μήνες μετά τη δημοσίευσή τους.

Προσωπικά στοιχειά όπως κινητά τηλέφωνα, e-mails κτλ να μην αναγράφονται μέσα στην αγγελία παρά μόνο να αναφέρονται μέσω pm μεταξύ πωλητή και αγοραστή.

Τελευταία Ενημέρωση: 5 Ιανουαρίου 2013