Μπορεί το Dishonored 2 να αργήσει να κυκλοφορήσει όμως ευτυχώς θα έχουμε στην διάθεση μας το Dishonored: Definitive Edition να μας κάνει παρέα μέχρι τότε. Όπως ανακοίνωσαν οι επικεφαλής των Arkane Studios η revamped έκδοση του παιχνιδιού θα κυκλοφορήσει για την κονσόλα μας μαζί με όλα τα DLC στις 28 Αυγούστου για την αγορά της Ευρώπης. Ακολουθεί το Fact sheet του πακέτου.

Dishonored

  Dishonored – the recipient of over 100 Game of the Year awards – is an immersive first-person action game that casts you as a supernatural assassin driven by revenge. With Dishonored’s flexible combat system, creatively eliminate your targets as you combine the supernatural abilities, weapons and unusual gadgets at your disposal. Pursue your enemies under the cover of darkness or ruthlessly attack them head on with weapons drawn. The outcome of each mission plays out based on the choices you make.
 • The Knife of Dunwall
  In The Knife of Dunwall, take on the role of Daud, the legendary assassin who killed the Empress. After assassinating the Empress, and forever changing the fate of Dunwall, you embark on a search for redemption. Gain access to Daud’s new weapons, gadgets and supernatural abilities as you traverse through parts of Dunwall yet unseen, including the city’s whaling center, Rothwild Slaughterhouse, and the heavily guarded Legal District.
 • The Brigmore Witches
  Continue your journey as the legendary assassin, Daud, in The Brigmore Witches. This conclusion to Daud’s story will put you at odds with warring gang factions and the dangerous Brigmore witch coven. Journey through undiscovered locales within Dunwall, including Drapers Ward and the Brigmore Manor, where you will be met with supernatural forces that test the limits of your new weapons and abilities.
 • Dunwall City Trials
  In Dunwall City Trials, experience Dishonored’s flexible combat system, stealth gameplay, and distinct settings in a whole new way as you make your way through 10 distinct maps that feature a variety of challenges. Put your stealth, combat and mobility skills to the test as you clear demanding objectives, unlock new achievements and secrets, and climb up the global online leaderboards.
 • Void Walker’s Arsenal
  With the Void Walker’s Arsenal add-on pack, gain access to four content bundles previously available only through pre-ordering Dishonored. These bundles offer unique character bonuses, additional bone charm slots and more.