Τα δωρεάν Games with Gold για το μήνα Νοέμβριο είναι:

A World of Keflings:    Διαθέσιμο από 1-15 Νοεμβρίου
Iron Brigade:                  Διαθέσιμο από 16-30 Νοεμβρίου