Σύμφωνα με τον Program Manager του Xbox LIVE Achievement Service, το ήδη υπάρχον Gamerscore από το Xbox 360 θα μπορεί να μεταφερθεί στο Xbox ONE…

Μέσω των Achievement ο παίκτης θα μπορεί να ξεκλειδώσει νέο Artwork, χάρτες, χαρακτήρες, ή ακόμα και προσωρινά Stat Boosts, ενώ Achievements θα δίνουν πλέον και τα διάφορα application μουσικής και βίντεο.

Στο Xbox ONE εκτός από τα Achievement, θα υπάρχουν και διάφορα Challenges, τα οποία όμως θα είναι για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, μετά τη λήξη του οποίου δε θα μπορούν πλέον να αποκτηθούν. Για το λόγο αυτό, τα Challenges δε θα δίνουν Gamerscore, παρά μόνο κάποια rewards.

Τέλος, η λειτουργία των Achievement/Challenges θα γίνει Cloud based, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στους Developers να μπορούν να προσθέτουν καινουρια, ακόμα και μετά την έκδοση του παιχνιδιού.