Στο Watch Dogs κάποιοι από τους πρωταγωνιστές θα γίνουν φίλοι μας, κάποιοι θα είναι ξεκάθαρα εχθροί μας. Κάποιοι, απλά δε θα μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το πού κατατάσσονται και πόσο γρήγορα μπορεί να αλλάξουν στρατόπεδο.